Skip to main content
Daljinsko zaznavanje


Author: Krištof Oštir
Year: 2006Table of content

1 Definicija daljinskega zaznavanja

2 Kratka zgodovina daljinskega zaznavanja

3 Elektromagnetno valovanje

3.1 Opis valovanja

3.2 Spekter elektromagnetnega valovanja

4 Interakcija z atmosfero

4.1 Sipanje

4.2 Absorpcija

4.3 Lom valovanja

5 Interakcija s površjem

5.1 Spektralni podpis

6 Sistemi daljinskega zaznavanja

6.1 Platforme daljinskega zaznavanja

6.2 Tirnice satelitov

6.3 Pasivni in aktivni senzorji

7 Ločljivost snemalnih sistemov

7.1 Prostorska ločljivost

7.2 Spektralna ločljivost

7.3 Radiometrična ločljivost

7.4 Časovna ločljivost

8 Optični senzorji

8.1 Fotografske kamere

8.2 Večspektralno skeniranje

8.3 Termično snemanje

9 Radar

9.1 Radar bočnega pogleda

9.2 Umetno odprtinski radar

9.3 Interakcija mikrovalov s površjem

10 Lidar

10.1 Delovanje lidarja

10.2 Obdelava podatkov

11 Satelitski sistemi za opazovanje Zemlje

11.1 Vremenski sateliti

11.2 Sateliti za opazovanje kopnih površin

11.3 Sateliti za opazovanje morja

11.4 Radarski sistemi

12 Prenos in sprejem podatkov

13 Interpretacija podob

14 Vizualna interpretacija

15 Predobdelava podob

15.1 Odprava napak v delovanju senzorjev

15.2 Geometrijski popravki in registracija

15.3 Atmosferski popravki

15.4 Popravki osvetlitve in vpliva terena

15.5 Kalibracija podatkov

16 Izboljšanje podob

16.1 Človeški vid in barvni prostori

16.2 Izboljšanje kontrasta

16.3 Psevdobarvni prikazi

16.4 Filtriranje

17 Transformacije podob

17.1 Aritmetične operacije

17.2 Vegetacijski indeks

17.3 Analiza osnovnih komponent

17.4 Kauth-Thomasova transformacija

17.5 Transformacija HSI

18 Klasifikacija podob

18.1 Nenadzorovana klasifikacija

18.2 Nadzorovana klasifikacija

18.3 Ovrednotenje klasifikacije

19 Integracija podatkov

20 Primeri uporabe

20.1 Kartiranje in posodabljanje kart

20.2 Izdelava digitalnih modelov višin

20.3 Določanje pokrovnosti oziroma rabe tal

20.4 Opazovanje gozdov

20.5 Opazovanje naravnih nesreč

Terminološki slovar

Literatura

Kazalo slik

Kazalo tabel

Stvarno kazalo
price


Keywords
data capture technology
forest observation
images
land use determination
natural disasters observation
optical sensors
radar systems
recording systems
remote sensing
resolution
satellite systems
spectral signature
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR