dr. Andreja Švab Lenarčič

zunanja sodelavka, univ. dipl. inž. geodezijeandreja.svab@space.si
Diplomirala je s področja obdelave optičnih satelitskih posnetkov, magistrirala s področja obdelave lidarskih podatkov, z raziskavo daljinsko zaznanih podatkov nadaljuje tudi na doktorskem študiju. Znanje z omenjenega področja uporablja za potrebe opazovanja naravnih nesreč, določanja vegetacijskih indeksov in klasifikacije pokrovnosti, predvsem kmetijskih površin. Preučuje uporabo novejših metod, razvija nove metode obdelave in uporabe daljinsko zaznanih podatkov in svoje znanje redno nadgrajuje z udeleževanjem na znanstvenih srečanjih.

Pomurska raziskovalna nagrada 2009

• ŠVAB LENARČIČ, Andreja, 2009, Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti: magistrska naloga. Ljubljana.

• ŠVAB, Andreja – OŠTIR, Krištof, 2006, High-resolution image fusion: methods to preserve spectral and spatial resolution. Photogramm. eng. remote sensing 72 (5): 565-572.

• ŠVAB LENARČIČ, Andreja - OŠTIR, Krištof, 2004, Vpliv podobnosti pankromatske podobe in podobe intenzitete na spojeno podobo. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004. Ljubljana: Založba ZRC, str. 325-334.

• ŠVAB LENARČIČ, Andreja, 2003, Združevanje pankromatskih in multispektralnih satelitskih posnetkov: diplomska naloga. Ljubljana.
 

Center odličnosti Vesolje-SI ( centerodlicnosti • 18. marec 2010 - 31. december 2018)

Univerzitetna diplomirana inženirka geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2003

Magistrica znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2009

Doktorica znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018

Raziskovalna področja
Geodezija P515
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
daljinsko zaznavanje; obdelava in analiza satelitskih posnetkov; GIS; varstvo okolja; naravne nesreče