Kraji in časi v novogvinejski pokrajini

Avtor: Borut Telban
Leto: 2016


Različna prenovitvena gibanja v krščanstvu so v zadnjih desetletjih močno vplivala na melanezijske družbe in kulture. Čeprav imajo te družbe veliko željo po popolni transformaciji, naletijo v svojih prenovitvenih dejanjih na nepremostljivo oviro: trdno vez med načinom bivanja in kraji, kjer se to bivanje udejanja. Ljudje iz vasi Ambonwari v provinci Vzhodni Sepik na Papui Novi Gvineji se soočajo z enakim problemom, odkar je katoliško karizmatično gibanje decembra 1994 prišlo v vas. Njihova kozmologija in družbena organiziranost sta bili od nekdaj neločljivi od poti (migracij prednikov, porok, izmenjav, posvojitev) in krajev (starih in novih vasi, krajev, kjer ribarijo in lovijo, prepovedanih krajev), njihovo zgodovinskost pa je od nekdaj določal predvsem odnos posameznikov in skupin do posameznih poimenovanih lokacij sredi deževnega gozda. Ker so časi tesno prepleteni s kraji, si v pokrajino umeščene časovnosti posamezniki in skupine tudi lastijo, jih vidijo in se jih lahko dotaknejo. Knjiga zagovarja tezo, da je ravno mnogoterost utelešenih krajevnih časovnosti tista, ki jim pri nenehnih poskusih preoblikovanja življenjskega sveta povzroča največje težave.Kazalo vsebine

Povzetek
Abstract
Zahvala
Uvod
Ambonwari
Iskanje potopljenega motorja
Vsebina knjige
1 Kraji in duhovi
            Uvod
            Ambonwarijci in njihovi kraji
            Prepovedani kraji
            Sklep
2 Prostorska časovnost melanezijskih verskih gibanj
            Uvod
            Pripadanje kraju
            Melanezijski kozmos in krščansko vesolje
            Zgoraj in spodaj, znotraj in zunaj
            Sklepne misli: poti in kraji
3 Čas je treba videti in prijeti: karawarijske percepcije časovnosti, koledarjev in ur
            Uvod
            Mnogotere ambonwarijske zgodovinskosti
            Egalitarna časovnost
            Ambonwarijci in njihova obdobja
            Epizodna časovnost in pomen radikalne prekinitve
            Sklep
Zaključek
BibliografijaŠe ...

Profil: dr. Borut Telban (Ksenija Horvat); RTV SLO 01.11.2016Redna cena
12,00 €

Spletna cena
10,80 €


Ključne besede
antropologija
čas
etnološki vidik
kozmologija
kulturna antropologija
Papua Nova Gvineja
prostor in čas
religije
zemeljski duhovi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR