Skip to main content
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010


Uredila: Drago Perko, Matija Zorn
Leto: 2010


Monografija, deseta po vrsti, v 34 znanstvenih in strokovnih prispevkih predstavlja presek trenutnega stanja uporabe geografskih informacijskih sistemov (GIS) v Sloveniji. GIS-i nudijo odlično priložnost za interdisciplinarno sodelovanje. Tako se znanje posamezne vede bogati z dognanji sorodnih ved, kar omogoča nadaljnji razvoj posameznih strok ter sinergijske učinke v iskanju rešitev za porajajoče se probleme. V desetih knjigah Geografski informacijski sistemi v Sloveniji je bilo skupaj objavljenih 294 prispevkov na skoraj tritisoč straneh.

Ključne besede
geodezija
geografija
geografski informacijski sistemi
informacijski sistemi
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR