27

APR

08:45

TRAIL 2022

Arheološka interpretacija v različnih merilih – spoznavanje pokrajin z lidarjem


Osnovni Podatki

27. april 2022 ob 08:45 do 29. april 2022 ob 13:30
Hostel Proteus, Postojna
Opis

TRAIL (Usposabljanje in raziskave na področju arheološke interpretacije lidarskih podatkov) so mednarodna srečanja, ki vključujejo predavanja, delavnice in okroglo mizo ter so posvečena uporabi aerolaserskega skeniranja (lidarja) v arheologiji. Srečanja so namenjena raziskovalcem, doktorskim študentom in strokovnjakom s področja arheologije in upravljanja kulturne dediščine.

Sodelavci ZRC SAZU (z inštitutov IAPŠ in IZA) smo TRAIL v sodelovanju s tujimi partnerji do sedaj uspešno izvedli že štirikrat (v letih 2011, 2014, 2016 in 2018). Posebni poudarek letošnjega srečanja bo uporaba strojnega učenja za prepoznavanje arheoloških ostalin.

Več informacij in prijava (v angleškem jeziku)

Lidar-based visulization