Title:
Vetrovnost v Sloveniji
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

1 TEORETIČNE OSNOVE

1.1 Uvod

1.2 Vertikalni profil vetra pri tleh

1.3 Energija in moč vetra

1.4 Osnove za modeliranje polja vetra

2 ZNAČILNOSTI VETROV NAD SLOVENIJO

2.1 Splošni vetrovi

2.2 Regionalni vetrovi

2.3 Lokalni vetrovi

2.4 Meritve vetra v Sloveniji

2.5 Na meteoroloških postajah izmerjena vrednost pri tleh

3 MODELIRANJE POLJA VETRA NAD SLOVENIJO

3.1 Računska ocena polja vetra nad Slovenijo

3.2 Kakovost modelskih vetrovnih polj

4 KARTE HITROSTI VETRA IN GOSTOTE MOČI VETRNE ENERGIJE NAD SLOVENIJO

4.1 Karte hitrosti vetra nad Slovenijo 10 m in 50 m nad tlemi po modelih DADA in Aiolos

4.2 Karte gostote moči vetra nad Slovenijo 50 nad tlemi po modelih DADA in Aiolos

4.3 Najmočnejši vetrovi

5 PRIMERJAVA Z DRUGIMI ŠTUDIJAMI

5.1 Ocene po atlasih vetra in po nekaterih drugih študijah

5.2 Primerjava z rezultati meritev v okviru projekta Wepl

6 UGOTOVITVE IN SKLEPI

6.1 Vetrovi v Sloveniji

6.2 Meritve vetra

6.3 Modeliranje vetrovnosti

6.4 Rezultati

7 VIRI IN LITERATURA

8 POVZETEK

9 WIND CONDITONS IN SLOVENIA

(Extended Abstract)

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Fakulteta za matematiko in fiziko UL

ISBN

978-961-254-160-6

Specifications

paperback • 16,8 × 24 cm • 177 pages

Price

not for sale

E-publications