Title:
(Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja
Authors:
Year:
Compilation:
Prostor 2
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga obravnava posameznikove izkušnje gibanj in se sprašuje o njegovih družbenih, prostorskih ter časovnih posledicah: gibanje posameznikov povzroča tudi gibanje krajev. Kraji in njihove lokacije niso geografsko statični, temveč so relativni in odnosni. Kraji, kot so dom in domovina, za katere se pogosto zdi, da so sorazmeroma stabilni in nepremakljivi, so pravzaprav nenehno pogojeni in na nek način ujeti v prakse, imaginarije in politike gibanj. So odnosi in relacije, katerih pomen in lokacija sta odvisna od določenega družbenega, ekonomskega, zgodovinskega in naključnega konteksta. Knjiga združuje prispevke, ki izhajajoč iz etnografske perspektive naslavljajo gibanja in raziskujejo vzpostavljanje odnosov med ljudmi in kraji ter ustvarjanje relativnih lokacij v različnih, a med seboj povezanih območjih v Sloveniji, Albaniji in Argentini. Njihove diskusije naslavljajo dve med seboj prepleteni tematiki. Prva se nanaša na odnosnost med centrom in periferijo, kot tudi med ljudmi in kraji, ki se ustvarjajo skozi gibanje. Druga tematika omenjenega sklopa, pa povezuje koncept korenin in vračanja, ki je opredeljen kot fizično ali simbolno premikanje v določenem kraju in lokaciji.

Movement and mobility, in its various modes, have strong implications for social, political and cultural dimensions of peoples’ daily lives and their broader social realities. The book addresses individual experiences of movement, focusing on spatial and temporal implications of movement and mobility. The core idea is that mobility and movement engender moving places – places the location of which is not geographically fixed but relative. Places such as home and homeland appear to be fixed and immobile, but in practice they are always contested and depend on practices, imaginaries and politics of movement. They are continuously redefined through given social, political, historical and economic contingencies. The book explores the interrelatedness between spatial configuration and practices and politics of movement, mobility and immobility. Ethnographically, the book explores the specificities of given regions, addressing two basic topics of place-making linked through movement. The first one is relationality, i.e. relations between centres and peripheries as well as relations between people and places as they are generated through movement. Both topics are explored ethnographically and comparatively, enriching theoretical discussion on movement, mobility, immobility and place making.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-483-6

Specifications

internet publication • pdf • 89 pages