Title:
Kultura turizma. Antropološki pogledi na razvoj Bohinja
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

PREDGOVOR

1. POGLAVJE: Izziv globalizacije

Osnovne dimenzije globalizacije

Razprava o glavnih stališčih in kritikah globalizacije

Globalizacija, kultura in turizem

2. POGLAVJE: Antropologija turizma v dobi globalizacije

Pregled zgodovine antropologije turizma

Turizem kot obred

Turizem kot oblika razvoja

Posledice turizma na gostiteljskih kulturah

Kultura turizma in turizem kot kultura

3. POGLAVJE: Uskladitev lokalnega in globalnega

Izzivi globalnega turizma

Lokalizacijske strategije kot način snovanja identitete

Zgodovina kulturne krajine Bohinja

4. POGLAVJE: Družbene dimenzije turistične krajine Bohinj

Bohinjski družbeni akterji

Lokalni institucionalni akterji

Pomen lokalizacijskih strategij

Lastniki vikendov

Nacionalni institucionalni akterji

5. POGLAVJE: Oaza miru ali gibalo razvoja? Turistična praksa v Bohinju

Koncepti turističnega razvoja

Družbene dimenzije turističnega kraja

Investicijske dileme

6. POGLAVJE: Razvoj in vprašanje avtentičnosti

Turizem in vprašanje avtentičnosti

Avtentičnost, avtonomnost in razvoj

Avtonomnost, avtentičnost in razvoj turizma v Bohinju

Narava, kultura in razvoj

Sklep

REFERENCE IN VIRI

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-09-4

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 174 pages

Price

not for sale

E-publications