Title:
Forgotten and lost?. Archival research of aerial photographic collections of the Western Front 1914-1918: A guide to the archives
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Zgodovinske letalske fotografije so pri arheoloških, zgodovinskih in pokrajinskih študijah večkrat prezrt vir informacij. Monografija ponuja pregled nad kolekcijami, ki izhajajo iz prve svetovne vojne in sodijo med najzgodnejše sistematične zbirke fotografij posnetih iz zraka. Od leta 1915 naprej so vzdolž Zahodne fronte zračne opazovalne enote registrirale obrise sovražnikovih obrambnih položajev. Fotografije, ki so jih izdelovali v domala industrijskem obsegu in jih zbirali skozi širi leta, so se v velikem obsegu ohranile. Hranijo jih arhivi, ki so razprostranjeni po vsej Evropi, v Združenih državah Amerike in celo v Avstraliji. Opisane so najpomembnejše in najbolj zanimive zbirke letalskih fotografij Zahodne fronte, s posebnim poudarkom na njihovi vsebini, obsegu in geografski razprostranjenosti.

Historical aerial photographs are an often overlooked source of information for archaeological, historical and landscape research. This monograph provides an overview and introduction to the collections which found their origin in the First World War and which are amongst the earliest systematic aerial collections. Along the Western Front from the end of 1915 onwards, aerial photo-reconnaissance units were sent out to record the outline of the enemy’s defences. The photographs were produced by an almost industrial process, brought together over four years, and survive in large quantities; archival collections are spread out across Europe, the United States and even Australia. The most important and interesting collections are discussed and dealt with, with a focus on their content, quantity, and geographic distribution.

Table of content

Forgotten and lost? Archival research of  aerial photographic collections of the Western Front 1914-1918: A guide to the archives

1. Introduction to the guide

06

2. Overview of aerial photographic collections

12

3. Royal Museum of the Armed Forces and Military History

18

4. Belgian Military Archive (SGRS-S/A)

28

5. Imperial War Museum

36

6. Australian War Memorial

50

7. Bavarian War Archive

60

8. National Archives and Records Administration (NARA) – Washington

72

9. Other collections

82

10. First World War aerial photographic coverage of the Western Front

90

Bibliography

96

 

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-831-5

Specifications

internet publication • pdf • 97 pages

E-publications

(31 MB)