Arheološka najdišča jugovzhodnega Campecheja

Opis zbirke

Terenski podatki, zbrani v sedmih sezonah arheoloških rekognosciranj na jugovzhodu mehiške zvezne države Campeche.Vsebina

Več kot 80 prej neopisanih arheoloških najdišč iz obdobja Majev, vključno z geodetskimi podatki, tlorisi, digitalnimi modeli površja, fotografijami in skicami ter drugimi materiali, ki so bili zbrani v pregledovanjih osrednjega dela polotoka Jukatan od leta 1996 naprej.