Adam Gabrič

mladi raziskovalec, magister geografije+386 1 470 65 30

adam.gabric@zrc-sazu.si


Povezave


Adam Gabrič je mladi raziskovalec na Inštitutu za antropološke in prostorske študije in doktorski študent geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Magisterij iz geografije je pridobil z nalogo o potni eroziji, sedaj pa se ukvarja z avtomatskim zaznavanjem pokrajinskih elementov iz letalskih ter satelitskih posnetkov. Je aktiven član Ljubljanskega geografskega društva, kjer od januarja 2022 opravlja vlogo tajnika.

Diplomirani geograf in diplomirani zgodovinar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2017

Magister geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2020

Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
GIS
daljinsko zaznavanje
kartografija
geografija