Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti

Avtorja: Andreja Švab Lenarčič, Krištof Oštir
Leto: 2015


Knjiga opisuje postopek izdelave karte pokrovnosti iz podatkov lidarskega snemanja, kot so višina, intenziteta in standardni odklon višine. Intenziteta opazovanega objekta je odvisna od vrste dejavnikov in zato težavna za interpretacijo. Po njeni preučitvi in nekaterih izboljšavah smo zelo dobro razločili kategorije pokrovnosti trava, njive in asfalt, za razločitev dreves in stavb pa smo morali uporabiti še standardni odklon višin. Na osnovi samostojnih lidarskih podatkov smo uspeli izdelati kakovostno karto pokrovnosti krajevnega območja, ki loči pet osnovnih kategorij, po potrebi pa jih lahko ločimo tudi več. Ko je postopek izdelave karte znan, lahko karto izdelamo povsem samodejno, z minimalnim naporom in stroški. Pri tem dobimo karto zelo dobre položajne in tematske natančnosti, s številnimi prednostmi za krajevne študije.Kazalo vsebine

1          Uvod

2          Primerjava različnih kart pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji

3          Zračno lasersko skeniranje

3.1       Osnoven postopek zračnega laserskega skeniranja

3.2       Interakcija laserskega pulza s površjem

3.3       Zajemanje odbojev

3.4       Obdelava podatkov

3.4.1    Filtriranje

3.4.2    Rastriranje

3.4.3    Klasifikacija

3.4.4    Modeliranje

3.5       Natančnost trirazsežnih koordinat laserskih točk

3.6       Uporaba ZLS v praksi

4          Intenziteta odboja laserskega žarka

4.1       Opredelitev intenzitete odbitega laserskega žarka

4.2       Vrednosti merjene intenzitete

4.3       Prečni prerez odbitega laserskega žarka

4.4       Podoba intenzitete podatkov ZLS

4.5       Uporaba intenzitete odboja

5          Uporabljeni podatki

6          Klasifikacija pokrovnosti

6.1       Začetna klasifikacija

6.2       Razdelitev podatkov na višinske pasove

6.3       Uvedba standardnega odklona (SO)

6.4       Uvedba funkcij združi in presej

6.5       Uporaba klasifikacije lidarskih podatkov pri sencah BDOF1

6.6       Uvedba načinov izboljšav, ugotovljenih s podrobnejšo analizo lidarskih podatkov

6.6.1    Vpliv višine snemanja na intenziteto

6.6.2    Vpliv reda odboja na intenziteto

6.7       Klasifikacija vode

6.8       Omejitve klasifikacije lidarskih podatkov zaradi strukture pokrovnosti

6.9       Uporabnost klasifikacije lidarskih podatkov v praksi

7          Zaključek

Viri in literatura

Priloge

Priloga A: Osnovne značilnosti najpomembnejših kart rabe oziroma pokrovnosti tal za območje celotne Slovenije
Ključne besede
daljinsko zaznavanje
intenziteta
lidar
pokrovnost
pokrovnost tal
Slovenija
zračno lasersko skeniranje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR