Prostori neskladij. Etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, Južna Albanija

Avtorica: Nataša Gregorič Bon
Leto: 2008


Monografija se ukvarja z antropološkimi vprašanji nenehne in nestabilne rekonstrukcije prostora in kraja v vasi Dhërmi/Dimades v južni Albaniji. Podrobneje so preučeni procesi rekonfiguracije in redefinicije pomenov, ki se nanašajo na vas in njene prebivalce. Prevladujoča tema je raziskovanje načinov, kako ljudje skozi proces nenehnih potovanj, selitev in stikov z drugimi ljudmi in kraji poustvarjajo in reproducirajo položaj vasi, kakor tudi njihovo lastno umeščenost v vasi. Delo osvetli pomen prostorskih konceptov kot so prostor, kraj, lokacija in pokrajina ter raziskuje njihovo povezanost z identitetnimi procesi. Na sodoben in inovativen način obravnava aktualne družbenopolitične probleme pripadnosti, identitetnih premen in poustvarjanja nacionalnih idej v jugovzhodni Evropi.

Že samo dvojno ime vasi razkrije prva dvoumja, ki se prepletajo v vaškem prostoru. Številni prebivalci Dhërmija/Drimadesa potujejo skoz vasi in mesta v Albaniji in Grčiji in tudi širom po Evropi. Ko potujejo skoz kraje in med njimi, vaščani vedno znova opredeljujejo svoje mesto v vasi, pa tudi položaj in pomen vasi. Na podlagi teh procesov se pogosto ustvarjajo dvoumja, ki vodijo v pogajanja in spore o pripadnosti in umeščenosti vaščanov ter vasi same. Domačini in izseljenci, priseljenci, sezonski delavci, zgodovinopisci, demografi, geografi, politiki in drugi pripisujejo vasi in njenim prebivalcem različne pomene. Ti so med seboj povezani in se v procesih lokalne, regionalne in nacionalne rekonstrukcije prostorov in krajev neprestano spreminjajo. Zaradi tega so procesi nenehne in nestabilne konstrukcije prostorov in krajev v vasi Dhërmi/Drimades osnovno izhodišče tega dela. V posameznih poglavjih avtorica razčleni različne poglede in reprezentacije vasi in njenih prebivalcev (prvo poglavje); jih postavi v historični kontekst zgodovinopisja, ki s podobnim diskurzom, a z različnimi interesi rekonstruira preteklost vasi (drugo poglavje); analizira zgodbe posameznikov, ki opisujejo potovanja in selitve čez morje in gore in s tem osmišljajo položaj vasi (tretje poglavje); in naposled razišče spore in pogajanja o smeteh na obali vasi, s katerimi ljudje konstruirajo obalni kraj in nanj vežejo svojo pripadnost (četrto poglavje).

Delo je namenjeno predvsem humanistom in družboslovcem ter študentom teh disciplin. Zanimiva pa je tudi za širši krog bralcev, ki bi se radi seznanili s problematiko identitete, prostora in kraja, ali jih zanimajo konkretno vprašanja, povezana z Albanijo.Kazalo vsebine

ZAHVALA

OPOMBE K PREČRKOVANJU IN PSEVDONIMI

PREDGOVOR

UVOD

Konstrukcija prostorov in krajev

Dhërmi/Drimades v občini Himarë/Himara

Dinamični procesi konstrukcije Dhërmija/Drimadesa in Himarë/Himare

Prostori neskladij

PRVO POGLAVJE

1. VAS IN NJENI LJUDJE

1.1. Območje

1.2. Geomorfološke značilnosti

1.3. Dhërmi/Drimades

1.4. Dvoumno ime vasi

1.5. Premakljive lokalnosti

1.5.1. Opredeljevanje »lokalnega

1.5.2. »Domačini« in »Drugi« – Razlike in podobnosti

1.6. Jeziki

1.6.1. V iskanju »prvega jezika«

1.6.2. Jezik in šolstvo

1.6.3. Govorjeni jeziki

1.6.4. Jezik kot vstopnica

1.7. Religija

1.7.1. Religija v Albaniji

1.7.2. Cerkve v Dhërmiju/Drimadesu

1.7.3. Religija in vsakdanje življenje

1.7.4. Religija in spol

1.7.5. Religija in lokalnost

1.8. Štetje prebivalstva: Spremenljive številke

1.9. Družine, linije in klani

1.9.1. Ikoyenia ali familje

1.9.2. Soi ali fis

1.9.3. Çeta ali varka

1.9.4. Poroka v vasi

1.9.5. Dedovanje

1.10. Povzetek

DRUGO POGLAVJE

2. ZGODOVINE NESKLADIJ

2.1. Delitev ljudi in krajev

2.2. Mitozgodovine

2.2.1. Ustni viri

2.2.2. Pisni viri

2.3. Različni pogledi in interesi

2.4. Med spornostjo in povezanostjo

2.4.1. Iliri ali Epirci?

2.4.2. Čezmorska trgovanja

2.4.3. Obdobje rimskega in bizantinskega imperija

2.4.4. Nacionalni junak Skenderbeg

2.4.5. »Večni boji«: upori zoper otomanski oblasti

2.4.6. Gibanja ljudi in krajev

2.4.7. Ali Paša iz Tepelene

2.4.8. Tuji popotniki

2.4.9. Rilindja – nacionalno prebujenje

2.4.10. Nastajanje albanske nacionalne države in Krfski protokol (1914)

2.4.11. Prva svetovna vojna (1914–1918)

2.4.12. »Gibanja za demokracijo« (1920–1925)

2.4.13. Ahmed Zogu (1925–1939)

2.4.14. Druga svetovna vojna (1939–1945)

2.4.15. Komunizem (1945–1990)

2.5. Povzetek


Ključne besede
Albanci
Albanija
Dhërmi
etnografija
Grki
kulturna identiteta
lokalne skupnosti
narodna identiteta
narodopisje
obmejna območja
socialna antropologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR