Skip to main content
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1997–1998


Uredili: Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Zoran Stančič
Leto: 1998


Knjiga je zbornik četrtega simpozija o geografskih informacijskih sistemih, ki je v organizaciji Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU ter soorganizaciji Zveze geodetov Slovenije in Zveze geografskih društev Slovenije potekal 29. septembra 1998 v Ljubljani. V knjigi so predstavljeni znanstveni, raziskovalni, strokovni, pedagoški in tehnični dosežki s področja geografskih informacijskih sistemov. Opisali so jih predstavniki zelo različnih strok in ustanov. Število in raznolikost prispevkov podajajo pregled nad razmahom uporabe in raziskav s tega področja v Sloveniji.

Prvi del knjige se ukvarja pretežno z geodetskim vidikom geografskih informacijskih sistemov, pri čemer je rdeča nit kartografija. Zbornik nato prek nekaterih primerov uporabe in teoretičnih razprav preide v bolj geografsko obarvana poglavja. Sledi nekaj razprav, ki so izrazito uporabnega značaja, knjiga pa se zaključuje s tremi poglavji o daljinskem zaznavanju in zanimivim prispevkom o povezovanju geoinformatike in internetnih tehnologij.Kazalo vsebine

Uvodnik

Marjan Podobnikar, Topografsko-kartografski sistem Slovenije

Bojan Stanonik, Model slovenske geoinformacijske infrastrukture

Aleš Marinšek, Slovenska geoinformacijska infrastruktura, metapodatki in evidentiranje prostorskih podatkov in evidenc

Dušan Petrovič in Mojca Kosmatin Fras, Prototip digitalno izdelane temeljne državne karte v merilu 1 : 5000

Irena Benedik, Projekt vzpostavitve, polnjenja in vzdrževanja digitalne topografske baze velikih meril (na primeru mestne občine Ljubljana)

Krešimir Keresteš, Obdelava kartografskih vektorskih podatkovnih modelov s CAD/CAC programi

Sandi Berk, Pravokotizacija vektorsko zajetih stavb in njihova a posteriori ocena natančnosti

Maruška Šubic Kovač, Geoinformacijska podpora vrednotenju nepremičnin v Sloveniji

Matjaž Ivačič, Kakovost digitalnega modela reliefa na primeru enostavne hidrološke analize

Tomaž Podobnikar, Monte Carlo simulacije napak digitalnega modela višin

Samo Drobne, Katere formule so temelj prostorskim analizam v GIS-u?

Drago Kladnik in Matjaž Skobir, Geografski atlas Slovenije

Matej Gabrovec, Branko Pavlin in Matjaž Skobir, Razporeditev prebivalstva in možnosti izkoriščanja sončne energije v Sloveniji

Marjeta Hočevar, Barbara Lampič, Matjaž Skobir, Aleš A. Smrekar in Metka Špes, Dostopnost prebivalstva ljubljane do postajališč mestnega potniškega prometa in zelenih površin (primer uporabe GIS-a v urbani geografiji)

Marko Krevs, Geografski informacijski sistemi v raziskovanju življenjske ravni

Barbara Lampič in Aleš A. Smrekar, Vzpostavitev GIS-a naravne dediščine na primeru Radenskega polja

Franc J. Zakrajšek in Ksenija Kovačec Naglič, GIS model kulturne dediščine v Republiki Sloveniji

Zoran Stančič in Tatjana Veljanovski, Arheološki napovedovalni modeli in GIS

Daniel Jarc, Uporabnost GIS-analize v urbanizmu in prostorskem planiranju ter usklajevanje kartografskih baz podatkov za prekmejno sodelovanje

Nenad Čuš Babič, Danijel Rebolj in Lucija Hanžič, GIS v procesu načrtovanja cest

Danijel Rebolj in Peter Sturm, GIS komponente kot podpora dinamičnemu določanju in vizualizaciji prometnih emisij

Borut Vrščaj in Franc Lobnik, Digitalni podatki tal Slovenije

Danijela Šabić, Enisa Lojović in Ana Tretjak, Statistični GIS pokrovnosti in rabe tal Slovenije z oceno spremembe pokrovnosti tal med letoma 1993 in 1997

Krištof Oštir, Izdelava modela višin z radarsko interferometrijo

Darja Grosman, Arheološka aerofotografija

Aleš Štor, Internet GIS - GIS tehnologije prihodnosti
Cena
razprodano


Ključne besede
geodezija
geografija
geografski informacijski sistemi
geoinformacijska struktura
GIS
informacijska tehnologija
informacijski sistemi
posvetovanja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR