Daljinska istraživanja

Avtorja: Admir Mulahusić, Krištof Oštir
Leto: 2014


V knjigi je najprej podrobno definiran predmet daljinskega zaznavanja in podana njegova zgodovina. Sledi obravnava elementov, s katerimi se srečamo pri zajemu, obdelavi in uporabi satelitskih in letalskih posnetkov, še posebej njihova prostorska, spektralna, radiometrična in časovna ločljivost. Sledi opis in analiza delovanja senzorjev, in sicer tako optičnih, kot so fotografske kamere in večspektralni skenerji, kot radarskih in lidarskih. Pomemben del je tudi pregled najpomembnejših snemalnih sistemov za opazovanje vremena, kopnih površin in morja. Osrednji del monografije predstavlja obdelava in interpretacija podob. Pri digitalni obdelavi so podrobno analizirani vsi koraki, od predobdelave (odprava napak v delovanju senzorjev, geometrijski popravki, kalibracija) prek izboljšanja (izboljšanje kontrasta, filtriranje) in transformacij (aritmetične operacije, indeksi, analiza osnovnih komponent, Kauth-Thomasova transformacija, transformacija HSI) do klasifikacije (nenadzorovana in nadzorovana klasifikacija). Delo zaključuje poglavje o izbranih primerih uporabe daljinskega zaznavanja v svetu in Bosni in Hercegovini.

Knjiga vsebuje tudi terminološki slovarček, ki definira osnovne pojme hitro se razvijajoče stroke in skuša tako urediti dosedanjo stihijsko prakso uveljavljanja slovenskih ali poslovenjenih izrazov.

Monografija je posodobljen in razširjen prevod knjige Daljinsko zaznavanje Krištofa Oštirja (2006) ter je prvo obširno in sistematično delo o daljinskem zaznavanju v bosenskem jeziku.Kazalo vsebine

1. Definicija daljinskih istraživanja
2. Kratki historijski prikaz daljinskih istraživanja
3. Elektromagnetno zračenje
3.1. Osobine elektromagnetnih zračenja
3.2. Spektar elektromagnetnog zračenja
4. Interakcija sa atmosferom
4.1. Raspršivanje
4.2. Apsorpcija
4.3. Lom zračenja
5. Interakcija sa površinom
5.1. Spektralni potpis
6. Sistemi daljinskih istraživanja
6.1. Platforme daljinskih istraživanja
6.2. Orbite satelita
6.3. Pasivni i aktivni senzori
7. Rezolucija snimačkih sistema
7.1. Prostorna rezolucija
7.2. Spektralna rezolucija
7.3. Radiometrijska rezolucija
7.4. Vremenska rezolucija
8. Optički senzori
8.1. Fotografske kamere
8.2. Multispektralno skeniranje
8.2.1. Poprečni skeneri
8.2.2. Uzdužni skeneri
8.3. Termičko (termalno) snimanje
9. Radar
9.1. Radar bočnog pogleda
9.2. Radar sa sintetičkom antenom
9.3. Interakcija mikrotalasa sa površinom
10. Lidar
10.1. Djelovanje lidara
10.2. Obrada podataka
11. Satelitski sistemi za posmatranje Zemlje
11.1. Meteorološki sateliti
11.1.1. GOES
11.1.2. NOAA A VHRR
11.1.3. Meteosat
11.1.4. Meteor-3M
11.1.5. MTSA T-2 (Himawari 7)
11.2. Sateliti za posmatranje kopnenih površina
11.2.1. Landsat
11.2.2. SPOT
11.2.3. IKONOS
11.2.4. QuickBird
11.2.5. WorldView
11.2.6. RapidEye
11.2.7. GeoEye
11.2.8. Sateliti Pleiades
11.3. Sateliti za posmatranje mora
11.3.1. SeaWiFS
11.4. Radarski sistemi
11.4.1. ERS-1 i ERS-2
11.4.2. Envisat
11.4.3. RADARSA T
11.4.4. Shuttle Radar Topography Mission
11.4.5. COSMO-SkyMed
11.4.6. TerraSAR-X
11.5. Sateliti malih dimenzija
11.5.1. Klasifikacija satelita malih dimenzija
11.6. CryoSat satelitska misija za proučavanje ledenog prekrivača
11.7. Satelitske misije proučavanja Zemljine gravitacije
11.7.1. Satelitska misija GRACE
11.7.2. Satelitska misija GOCE
12. Prijenos i primanje podataka 139
13. Interpretacija snimaka 141
14. Vizuelna interpretacija
15. Predobrada snimaka
15.1. Uklanjanje grešaka u radu senzora
15.1.1. Nedostajuće linije
15.1.2. Uklanjanje linija
15.2. Geometrijske popravke i registracija
15.2.1. Preuzorkovanje snimaka
15.3. Atmosferske popravke
15.4. Popravke osvjetljenja i uticaja terena
15.5. Kalibracija podataka
16. Poboljšanje snimaka
16.1. Ljudski vid i kolor prostor
16.2. Poboljšanje kontrasta
16.2.1. Linerano rastezanje kontrasta
16.2.2. Balansiranje (uravnoteženje) histograma
16.2.3. Gaussovo rastezanje histograma
16.3. Pseudokolor prikazi
16.3.1. Rezanje na nivoe
16.3.2. Pseudokolor transformacija
16.4. Filtriranje
16.4.1. Konvolucijsko filtriranje
16.4.2. Niskopropusni filteri
16.4.3. Filter median
16.4.4. Gaussov filter
16.4.5. Visokopropusni filteri
16.4.6. Filteri rubova
17. Transformacija snimaka
17.1. Aritmetičke operacije
17.2. Vegetacioni indeks
17.3. Analiza osnovnih komponenti
17.4. Kauth-Thomasova transformacija
17.5. Transformacija HSI
18. Klasifikacija snimaka
18.1. Nenadzirana klasifikacija
18.2. Nadzirana klasifikacija
18.3. Ocjena tačnosti klasifikacije
19. Integracija podataka
20. Primjeri korištenja
20.1. Kartiranje i ažuriranje karata
20.2. Kartiranje digitalnih modela visina
20.2.1. Lidar i digitalni modeli
20.2.2. Digitalni modeli dobiveni na osnovu satelitskih opažanja
20.3. Izlijevanje nafte - Deepwater Horizon i Sea Empress
20.4. Primjena daljinskih istraživanja u kartografiji, prostornom
planiranju, urbanizmu i GIS-u – primjer grada Sarajeva
20.5. Uragani - uragan Sandy
20.6. Zemljotresi i cunamiji – primjer Japana iz 2011. godine
20.7. Šume i požari – primjer karte globalnih požara
20.8. Poplave – primjer poplave u Manitobi (Canada) i poplave u
Sloveniji
Rječnik termina
Literatura
Izvori za slike
Spisak slika
Spisak tabela

Ključne besede
daljinsko zaznavanje
obdelava fotografij
optični senzorji
radarji
satelitski sistemi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR