Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Vzpostavitev Internetnega GIS-strežnika na ZRC SAZU
 
Trajanje:
1. januar 2004–31. december 2006
Opis

Ideja naloge je učinkovita in pregledna predstavitev ter povezava
zbirk podatkov, nastalih v okviru raziskovalnega dela inštitutov ZRC
SAZU. Internetni GIS-strežnik omogoča sodoben način sodelovanja in
povezovanja med inštituti ZRC SAZU (intranet) in hkrati z drugimi
institucijami (internet) ter enostavno izmenjavo podatkov, kartiranje in
učenje na daljavo. Pomemben vidik vzpostavitve strežnika je tudi
poenotenje zbirk podatkov in upravljanja z njimi ter s tem možnost
ustvarjanja novih povezav.

Kot ena prvih aplikacij na strežniku je bila septembra 2004 promovirana Interaktivna karta Slovenije,
v okviru katere je ZRC javnosti prvotno predstavil 5 zbirk iz štirih
inštitutov. Sledile so objave novih zbirk, kar je v načrtu tudi za v
prihodnje. Aplikacija je bila v maju 2005 prevedena tudi v angleščino.

Druga pomemba aplikacija je vzpostavitev internetne GIS-karte v
okviru aplikacije ARKAS na internetu. Arheološki kataster Slovenije
(ARKAS) je relacijska baza z več kot 6000 vnosi. Vzpostavljena
internetna karta je prvovrstno orodje za prostorsko vizualizacijo
najdišč ter druge prostorske operacije (iskanje, razdalje). Namenjena je
le za strokovno uporabo in ni javno dostopna.

Finančni vir

ZRC SAZU