Internetni GIS-strežnik na ZRC SAZU

aplikativn projekt
Osnovni Podatki

  • Naslov v izvirniku

    Vzpostavitev Internetnega GIS-strežnika na ZRC SAZU

  • Trajanje

    od 01. januar 2004 do 31. december 2006
  • Finančni vir

    ZRC SAZU
Opis

Ideja naloge je učinkovita in pregledna predstavitev ter povezava
zbirk podatkov, nastalih v okviru raziskovalnega dela inštitutov ZRC
SAZU. Internetni GIS-strežnik omogoča sodoben način sodelovanja in
povezovanja med inštituti ZRC SAZU (intranet) in hkrati z drugimi
institucijami (internet) ter enostavno izmenjavo podatkov, kartiranje in
učenje na daljavo. Pomemben vidik vzpostavitve strežnika je tudi
poenotenje zbirk podatkov in upravljanja z njimi ter s tem možnost
ustvarjanja novih povezav.

Kot ena prvih aplikacij na strežniku je bila septembra 2004 promovirana Interaktivna karta Slovenije,
v okviru katere je ZRC javnosti prvotno predstavil 5 zbirk iz štirih
inštitutov. Sledile so objave novih zbirk, kar je v načrtu tudi za v
prihodnje. Aplikacija je bila v maju 2005 prevedena tudi v angleščino.

Druga pomemba aplikacija je vzpostavitev internetne GIS-karte v
okviru aplikacije ARKAS na internetu. Arheološki kataster Slovenije
(ARKAS) je relacijska baza z več kot 6000 vnosi. Vzpostavljena
internetna karta je prvovrstno orodje za prostorsko vizualizacijo
najdišč ter druge prostorske operacije (iskanje, razdalje). Namenjena je
le za strokovno uporabo in ni javno dostopna.