Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Geografski informacijski sistemi v antropoloških raziskavah
 
Trajanje:
1. januar 2003–31. december 2005
Opis

V projektu smo uporabili geografske informacijske sisteme in daljinsko zaznavanje, ki je temeljilo na satelitskih posnetkih in letalskih fotografijah, v analizah in interpretaciji obsežnega korpusa arheoloških terenskih podatkov, ki zadevajo kulturo Majev in ki so bili zbrani v okviru projekta Arheološko rekognosciranje v južnem delu države Campeche, Mehika. Rezultati osvetljujejo konkretna vprašanja o nekdanji pokrajini, optimalnih komunikacijah, regionalni politični organizaciji in vzročnih povezavah med hierarhično distribucijo naselbin, družbenopolitičnimi procesi ter naravnimi in s temi povezanimi ekonomskimi dejavniki.

Rezultati

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije