GIS v antropoloških raziskavah

aplikativni projekt
Osnovni Podatki

  • Naslov v izvirniku

    Geografski informacijski sistemi v antropoloških raziskavah

  • Trajanje

    od 01. januar 2003 do 31. december 2005
  • Finančni vir

    Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Opis

V projektu smo uporabili geografske informacijske sisteme in daljinsko zaznavanje, ki je temeljilo na satelitskih posnetkih in letalskih fotografijah, v analizah in interpretaciji obsežnega korpusa arheoloških terenskih podatkov, ki zadevajo kulturo Majev in ki so bili zbrani v okviru projekta Arheološko rekognosciranje v južnem delu države Campeche, Mehika. Rezultati osvetljujejo konkretna vprašanja o nekdanji pokrajini, optimalnih komunikacijah, regionalni politični organizaciji in vzročnih povezavah med hierarhično distribucijo naselbin, družbenopolitičnimi procesi ter naravnimi in s temi povezanimi ekonomskimi dejavniki.


Rezultati