Digitalni model reliefa Slovenije 12,5 m

aplikativni projekt
Osnovni Podatki

 • Naslov v izvirniku

  Digitalni model reliefa (DMR) Slovenije iz različnih podatkov

 • Trajanje

  od 01. januar 2001 do 31. december 2006
 • Finančni vir

  Ministrstvo za okolje in prostor,
  Geodetska uprava Republike Slovenije
Opis

Glavni del projekta je potekal med leti 2001 in 2005.
Uporabljenih je bilo več kot 25 različnih virov. Izdelava sloni na
naslednji hipotezi: s primernim pristopom je možno izpostaviti najboljše
značilnosti obstoječih virov podatkov in jih integrirati v model, ki je
boljši od najboljših virov. Razvili smo metodo utežnega seštevanja z
geomorfološkimi popravki. Največje prednosti napredne metode izdelave
DMR so: DMR je vizualno in geomorfološko homogen in boljše kakovosti od
katerih koli virov, uporabljena metodologija bo uporabljena za nadaljnjo
izboljšavo DMR z novimi viri, kakovost DMR je ovrednotena za vsako
rastrsko celico, prav tako je znan delež uporabljenih virov. Površina
DMR obsega 2,7-kratno velikost Slovenije (55.000 km2). Ocenjena
natančnost modela je 3,2 m za območje vse Slovenije, in sicer 1,1 m za
ravnine, 2,3 m za gričevja, 3,8 m za hribovja in 7,0 m za gorovja, pri
ločljivosti 12,5 m.

Ozadje o izdelavi:
Geodetska uprava Republike Slovenije - digitalni modeli višin
Digitalni modeli reliefa v Sloveniji
Kronologija izdelave DMR Slovenije, 2003
Production of Integrated DTM from Multiple Datasets of Different Quality, 2005
Nadgradnja modela reliefa Slovenije z visokokakovostnimi podatki, 2008
Methods for visual quality assessment of a digital terrain model, 2009