višja asistentka, univ. dipl. inž. geodezije

Telefon:
+386 (0)1 4706 501
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Njeno glavno področje zanimanja je objektna klasifikacija oziroma segmentacija objektov iz visokoločljivih satelitskih posnetkov. Ta postopek uporablja predvsem za pridobivanje prostorskih informacij v zelo gosto poseljenih urbanih predelih oziroma neformalnih prebivališčih, metodo pa je s sodelavci uporabila in prilagodila tudi za potrebe avtomatskega zaznavanja majhnih plovil na morju iz optičnih posnetkov. To v relaciji z 'nezakonitimi' migracijami na morju pa je tudi glavna tema njene doktorske naloge na Interdisciplinarnem doktorskem študiju Varstva okolja.
Od leta 2008 je prav tako aktivna pri mednarodni organizaciji ISPRS Student Consortium, leta 2013 pa je uspešno zaključila ISU (International Space University) program SHS-SP.

Izbrane publikacije
  • KANJIR, Urška. Detecting migrant vessels in the Mediterranean Sea : using Sentinel-2 images to aid humanitarian actions. Acta astronautica, ISSN 0094-5765, Feb. 2019, vol. 155, str. 45-50, ilustr., doi: 10.1016/j.actaastro.2018.11.012. [COBISS.SI-ID 43935277]
  • KANJIR, Urška, GREIDANUS, Harm, OŠTIR, Krištof. Vessel detection and classification from spaceborne optical images : a literature survey. Remote sensing of environment, ISSN 0034-4257. 2018, vol. 207, str. 1-26, ilustr., doi: 10.1016/j.rse.2017.12.033. [COBISS.SI-ID 42568493]
  • GREGORIČ BON, Nataša, JOSIPOVIČ, Damir, KANJIR, Urška. Linking geomorphological and demographic movements : the case of Southern Albania. Applied geography, ISSN 0143-6228. Nov. 2018, vol. 100, str. 55-67, ilustr., doi: 10.1016/j.apgeog.2018.09.002. [COBISS.SI-ID 43651117]
  • KANJIR, Urška, ĐURIĆ, Nataša, VELJANOVSKI, Tatjana. Sentinel-2 based temporal detection of agricultural land use anomalies in support of common agricultural policy monitoring. ISPRS international journal of geo-information, ISSN 2220-9964, 13. Oct. 2018, vol. 7, iss. 10, str. 1-24, ilustr. https://www.mdpi.com/2220-9964/7/10/405, doi: 10.3390/ijgi7100405. [COBISS.SI-ID 43706157]
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti
Življenjepis

Univerzitetna diplomirana inženirka geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2009

Raziskovalna področja

Geodezija P515 • Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje • objektno usmerjena analiza satelitskih posnetkov • segmentacija • določevanje sprememb • varstvo okolja