asistentka, univ. dipl. inž. geodezije

Telefon:
+386 (0)1 4706 501
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Urša Kanjir je leta 2009 diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani z nalogo, ki se je ukvarjala z objektno klasifikacijo na daljinsko zaznanih posnetkih. Trenutno končuje doktorski študij na Interdisciplinarnem doktorskem študiju Varstva okolja. Od leta 2009 je zaposlena na Oddelku za daljinsko zaznavanje, kjer sodeluje v različnih raziskovalnih in aplikativnih projektih, od leta 2017 naprej pa je (sprva polno in kasneje delno) zaposlena tudi na Centru odličnosti za vesolje, znanost in tehnologije (Vesolje-SI). Trenutno se ukvarja z raziskavami časovnih vrst optičnih satelitskih posnetkov, predvsem za potrebe odkrivanja nepravilnosti rabe kmetijskih zemljišč, za zaznavanje sprememb rabe tal skozi čas, za samodejno odkrivanje sestojev tujerodnih invazivnih rastlin ali suše, ukvarjala pa se je tudi z zaznavanjem prebivališč v gostih urbanih območjih oziroma neformalnih naseljih ter odkrivanjem majhnih plovil na optičnih HR/VHR senzorjih. Slednje, v povezavi z neformalnimi migracijami na morju, je tudi tema njene doktorske disertacije. Med leti 2008-2016 je bila aktivna pri  mednarodni organizaciji ISPRS Student Consortium, leta 2013 pa je uspešno zaključila ISU (International Space University) program SHS-SP.

Izbrane publikacije
  • KANJIR, Urška. Detecting migrant vessels in the Mediterranean Sea : using Sentinel-2 images to aid humanitarian actions. Acta astronautica, ISSN 0094-5765, Feb. 2019, vol. 155, str. 45-50, ilustr., doi: 10.1016/j.actaastro.2018.11.012. [COBISS.SI-ID 43935277]
  • KANJIR, Urška, GREIDANUS, Harm, OŠTIR, Krištof. Vessel detection and classification from spaceborne optical images : a literature survey. Remote sensing of environment, ISSN 0034-4257. 2018, vol. 207, str. 1-26, ilustr., doi: 10.1016/j.rse.2017.12.033. [COBISS.SI-ID 42568493]
  • GREGORIČ BON, Nataša, JOSIPOVIČ, Damir, KANJIR, Urška. Linking geomorphological and demographic movements : the case of Southern Albania. Applied geography, ISSN 0143-6228. Nov. 2018, vol. 100, str. 55-67, ilustr., doi: 10.1016/j.apgeog.2018.09.002. [COBISS.SI-ID 43651117]
  • KANJIR, Urška, ĐURIĆ, Nataša, VELJANOVSKI, Tatjana. Sentinel-2 based temporal detection of agricultural land use anomalies in support of common agricultural policy monitoring. ISPRS international journal of geo-information, ISSN 2220-9964, 13. Oct. 2018, vol. 7, iss. 10, str. 1-24, ilustr. https://www.mdpi.com/2220-9964/7/10/405, doi: 10.3390/ijgi7100405. [COBISS.SI-ID 43706157]
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Univerzitetna diplomirana inženirka geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2009

Raziskovalna področja

Geodezija P515 • Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje • objektno usmerjena analiza satelitskih posnetkov • segmentacija • določevanje sprememb • varstvo okolja