Dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 490
tatjana.veljanovski@zrc-sazu.si

Urša Kanjir

asistentka
+386 (0)1 4706 501
ursa.kanjir@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 494
ales.marsetic@zrc-sazu.si

Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec
+386 (0)1 4706 437
peter.pehani@zrc-sazu.si

Nejc Čož

asistent
+386 (0)1 4706 530
nejc.coz@zrc-sazu.si

Mag. Aleš Grlj

asistent
+386 (0)1 4706 502
ales.grlj@zrc-sazu.si

Maja Somrak

asistentka
+ 386 (0) 1 4706 530
maja.somrak@zrc-sazu.si

Liza Stančič

mlada raziskovalka
+ 386 (0) 1 4706 496
liza.stancic@zrc-sazu.si

Petra Vovk

strokovna sodelavka

Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Klemen Čotar

zunanji sodelavec

Doc. dr. Liza Debevec

znanstvena sodelavka

Nataša Đurić

zunanja sodelavka

Dr. Peter Lamovec

znanstveni sodelavec

Prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik

Dr. Andreja Švab Lenarčič

zunanja sodelavka

Dr. Klemen Zakšek

zunanji sodelavec