strokovna sodelavka, univ. dipl. geografinja

Raziskovalna dejavnost

Jasmina Štajdohar je končala študij geografije in se ukvarja z avtomatizacijo postopkov za zaznavanje pokrovnosti in rabe tal ter njihovih sprememb iz visokoločljivostnih satelitskih posnetkov in z geografsko interpretacijo majevske kulturne pokrajine na podlagi lidarskih posnetkov. Razvila je spletni pregledovalnik razlik geografskih kazalnikov med slovenskimi občinami.

Izbrani projekti

Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 201031. december 2018)

Življenjepis

Univerzitetna diplomirana geografinja, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2014

 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje