zunanja sodelavka, univ. dipl. inž. geodezije

Raziskovalna dejavnost

Diplomirala je s področja obdelave optičnih satelitskih posnetkov, magistrirala s področja obdelave lidarskih podatkov, z raziskavo daljinsko zaznanih podatkov nadaljuje tudi na doktorskem študiju. Znanje z omenjenega področja uporablja za potrebe opazovanja naravnih nesreč, določanja vegetacijskih indeksov in klasifikacije pokrovnosti, predvsem kmetijskih površin. Preučuje uporabo novejših metod, razvija nove metode obdelave in uporabe daljinsko zaznanih podatkov in svoje znanje redno nadgrajuje z udeleževanjem na znanstvenih srečanjih.

Izbrane publikacije

• ŠVAB LENARČIČ, Andreja, 2009, Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti: magistrska naloga. Ljubljana.

• ŠVAB, Andreja – OŠTIR, Krištof, 2006, High-resolution image fusion: methods to preserve spectral and spatial resolution. Photogramm. eng. remote sensing 72 (5): 565-572.

• ŠVAB LENARČIČ, Andreja - OŠTIR, Krištof, 2004, Vpliv podobnosti pankromatske podobe in podobe intenzitete na spojeno podobo. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004. Ljubljana: Založba ZRC, str. 325-334.

• ŠVAB LENARČIČ, Andreja, 2003, Združevanje pankromatskih in multispektralnih satelitskih posnetkov: diplomska naloga. Ljubljana.
 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Center odličnosti Vesolje-SI (center odličnosti • 18. marec 201031. december 2018)

Življenjepis

Univerzitetna diplomirana inženirka geodezije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2003

Magistrica znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2009

Doktorica znanosti, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2018

Raziskovalna področja

Geodezija P515 • Daljinsko zaznavanje T181 

Ključne besede

daljinsko zaznavanje; obdelava in analiza satelitskih posnetkov; GIS; varstvo okolja; naravne nesreče 

Priznanja in nagrade

Pomurska raziskovalna nagrada 2009