Prof. dr. Ivan Šprajc

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 497

Prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 492
borut@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 490
tatjanav@zrc-sazu.si

Dr. Tomi Bartole

asistent z doktoratom
tbartole@zrc-sazu.si

Dr. Ana Jelnikar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 539
ajelnikar@gmail.com

Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Urša Kanjir

asistentka
+386 (0)1 4706 501
ursa.kanjir@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 494
alesm@zrc-sazu.si

Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec
+386 (0)1 4706 437
peter.pehani@zrc-sazu.si

Aleš Grlj, mag. geog.

asistent
+386 (0)1 4706 502
ales.grlj@space.si

Maja Somrak

vodilna strokovna sodelavka
+ 386 (0) 1 4706 530
maja.somrak@zrc-sazu.si

Liza Stančič

mlada raziskovalka
+ 386 (0) 1 4706 496
liza.stancic@zrc-sazu.si

Melita Robič

strokovna tajnica
+386 (0)1 4706 495
melita.robic@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Klemen Čotar

zunanji sodelavec

Doc. dr. Liza Debevec

znanstvena sodelavka

Nataša Đurić

zunanja sodelavka

Dr. Peter Lamovec

znanstveni sodelavec

Prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik

Dr. Andreja Švab Lenarčič

zunanja sodelavka

Dr. Klemen Zakšek

zunanji sodelavec