Prof. dr. Ivan Šprajc

predstojnik, znanstveni svetnik
01 4706 497
sprajc@zrc-sazu.si

Prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik
01 4706 492
borut@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 490
tatjanav@zrc-sazu.si

Dr. Ana Jelnikar

znanstvena sodelavka
01 4706 539
ajelnikar@gmail.com

Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Urša Kanjir

višja asistentka
01 4706 501
ursa.kanjir@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
01 4706 494
alesm@zrc-sazu.si

Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec
01 4706 437
peter.pehani@zrc-sazu.si

Nataša Đurić

zunanja sodelavka
+ 386 (0) 1 4706 502
natasa.dzuric@space.si

Aleš Grlj, mag. geog.

zunanji sodelavec
+386 (0)1 4706 502
ales.grlj@space.si

Melita Robič

strokovna tajnica
01 4706 495
melita.robic@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Klemen Čotar

zunanji sodelavec

Doc. dr. Liza Debevec

znanstvena sodelavka

Dr. Peter Lamovec

znanstveni sodelavec

Prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik

Dr. Klemen Zakšek

zunanji sodelavec