Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
GMES – DSL (Downstream Service Land) Avstrija-Slovenija-Andaluzija: koncept meddržavne harmonizacije informacijskega sistema rabe tal/pokrovnosti
 
Trajanje:
1. januar 2008–31. januar 2009
Opis

Konzorcij slovenskih in avstrijskih raziskovalnih ter strokovnih inštitucij (iz Slovenije: ZRC SAZU, Gozdarski inštitut Slovenije ter ARSO) je v projektu, financiranem iz evropskega programa ERA-STAR, postavil podatkovni model meddržavno usklajenega informacijskega sistema za rabo tal oziroma pokrovnost. Predlagan objektno orientiran podatkovni model je bil preizkušen na treh pilotnih regijah Avstrije in Slovenije, ob tem pa so bile preizkušene in ovrednotene različne metode za klasifikacijo tipa pokrovnosti (naselja, gozdovi, gorska pokrajina, kmetijske površine, vodne površine, ne-gorska pokrajina). Model je bil načrtovan tako, da je skladen s podatkovnim modelom GMES. V okviru GMES se namreč na evropski ravni zbirajo podatki, povečini izhajajoči iz satelitskih snemanj. V okviru tega projekta je bila uspešno izvedena integracija podatkov GMES z lokalno dostopnimi podatki (npr. digitalnimi letalskimi posnetki).

Vodja projekta

Finančni vir

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Evropska unija (program ERA-STAR)