znanstvena sodelavka

Telefon:
01 4706 535
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Nataša Gregorič Bon je v okviru dosedanjega raziskovalnega dela opravila številne antropološke raziskave v južni Albaniji (2004-2005, 2008, 2010, 2011, 2012), kjer trenutno tudi nadaljuje s svojim raziskovalnim delom. Področje njenega raziskovalnega zanimanja zajema prostorsko antropologijo, (ne)gibanje in (ne)mobilnost, dinamiko meja, evropeizacijo, antropologijo prihodnosti. Je avtorica monografije Prostori neskladij. Etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, južna Albanija in soavtorica monografije (Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja. Od leta 2008 je urednica knjižnjih recenzij pri Anthropological Notebooks. Od leta 2013 pa je tudi sourednica zbirke Prostor, kraj, čas, pri Založbi  ZRC. Med leti 2008 in 2013 je bila nacionalna so-koordinatorica mednarodnega projekta COST IS0803 ‘Preurejanje evropskih vzhodnih meja’, katerega vodja je bila prof. dr. Sarah Green (Univerza v Helsinkih). V preteklih letih je bila gostujoča raziskovalka na Univerzi v Canberri (Avstralija), na School of Slavonic and East European Studies (SSEES), UCL (VB) in gostujoča predavateljica na Aleksanteri institute, Univerza v Helsinkih (Finska).

Izbrane publikacije
  • GREGORIČ BON, Nataša, Jaka REPIČ in Alenka JANKO SPREIZER, 2013. (Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja (Zbirka Prostor, kraj, čas). Ljubljana: Založba ZRC.
  • GREGORIČ BON, Nataša, (v tisku 2014), Secular journeys, sacred places: pilgrimage and home-making in the Himarë/Himara of Southern Albania area. V: Eade, John, Mario Katić (ur.). Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders. Surrey: Asgate.
  • –––––, 2010, Migrant routes and local roots: negotiating property in Dhërmi/Drimades of Southern Albania. V: Bönisch-Brednich, Brigitte, Catherine Trundle (ur.). Local lives: Migration and the politics of place, (Studies in migration and diaspora). Surrey: Ashgate, str. 17-30.
  • –––––, 2008a, Prostori neskladij: etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, Južna Albanija. Ljubljana: Založba ZRC.
  • –––––, 2008b, Storytelling as a spatial practice in Dhërmi/Drimades of southern Albania. Anthropological Notebooks.14 (2): 7-29.
  • –––––, 2008c, "Where are we? Europe or Albania": regionalism as seen by the local people of Dhërmi/Drimades in southern Albania. Dve domovini/Two Homelands, 27: 83-106.
  • –––––, 2008d, Negotiating Rubbish in Dhermi/Drimades of Southern Albania. Tourism, Culture and Communication. 8 (2): 123-134.
     
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Univerzitetna diplomirana kulturologinja, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 2001
Magistra znanosti, Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH, Ljubljana, 2004
Doktorica znanosti, Univerza v Novi Gorici, 2008

Ključne besede

socialna antropologija • antropologija prostora in kraja • postkomunizem • mobilnost in migracije • evropeizacija • Albanija